מחשבון פשוט – מחשבון מתמטי

{{ expressionList }}
{{ operand }}
{{ button.children }}

מצבי העבודה של המחשבון המתמטי

מחשבון מקוון נוח לחישובים בעבודה, בלימודים או בבית. המחשבון מבצע גם פעולות חשבון פשוטות וגם חישוב אחוזים, חישוב השורש הריבועי, פתרון ביטויים מורכבים בסוגריים. המחשבון עובד על מחשבים, טאבלטים וסמארטפונים, אין צורך להתקין את המחשבון הוא נטען במהירות ותמיד זמין באתר שלנו ניתן להעתיק את תוצאות החישוב.


פונקציות כפתורים ופקודות

המחשבון מאפשר לפתור בעיות חשבונאיות לדוגמה, זה יכול בקלות להחליף את ממיר המטבעות אם אתם יודעת את שער החליפין הנוכחי. נוח למשתמש ומתאים את עצמו למידות המסך שלכם.

יעוד הכפתורים

פתרון בעיות מורכבות לא תמיד דורש הכשרה מיוחדת או מחשבון הנדסאי. לעתים קרובות מספיק לקרוא את תיאור המשמעות של כל כפתור להזין את הקלט ולבצע חישוב מדויק:

מקשי מספרים

9 8 7 6 5 4 3 2 1 00 0

כפל מספרים

×

חילוק מספרים

/

חיבור

+

חיסור

פלט תוצאה

=

מחק את התו האחרון

שינוי הסימן המתמטי לנגדי

+/-

שורש ריבועי

הפרדה של חלק השבר בשבר עשרוני

.

פתיחה סוגריים

(

סגירת סוגריים

)

קביעת אחוזים

%

איפוס ערכים

C

דוגמאות לחישובים שאפשר לבצע

המחשבון מאפשר לבצע לא רק חישובים עם מספרים דו ספרתיים, תלת ספרתיים (ועוד), אלא גם משימות מורכבות יותר: חישוב אחוזים, חישוב שורשים ריבועיים, העלאת מספר לחזקה, חיסור. אחת הפונקציות המבוקשות ביותר: קביעת כמה אחוזים הם חלק ממספר והפחתה. בואו נסתכל על כמה דוגמאות:

כפל:

11×24=264
= 24 × 11

חיסור:

7-4=3
= 4 7

חילוק:

88÷4=22
= 24 ÷ 88

שורש ריבועי:

64√=8
= 64

חיבור עם אחוזים:

20%+150=180
= 20% + 150