מחשבון מדעי

C

איך המחשבון המדעי עובד

מחשבון מדעי נוח ואינטואיטיבי מאפשר לבצע חישובים מתמטיים ברמת מורכבות ממוצעת. הוא פועל מיד לאחר טעינת העמוד בדפדפן, אינו מצריך התקנה והרשמה וזמין בכל מחשב, סמארטפון או טאבלט המחוברים לאינטרנט.

פונקציות כפתורים ופקודות

בניגוד למחשבון רגיל, למחשבון מדעי יש כפתורים נוספים ואפשרויות נוספות לביצוע פעולות מורכבות יותר:


[ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ] – הזנת מספר על המסך;

[ х ] – כפל;

[ ÷ ] – חילוק;

[ + ] – חיבור;

[ – ] – חיסור;

[ Del ] – מחיקת תו אחד;

[ С ] – מחיקה של כל התווים והחישובים;

[ < > ] – מעבר בין הזיכרון של המחשבון;

[ ( ) ] – סוגריים לחישובים מורכבים יותר;

[ sin ] – חישוב הסינוס של זווית;

[ cos ] – חישוב הקוסינוס של זווית;

[ tan ] – חישוב הטנגנס של זווית;

[ cot ] – חישוב הקוטנגנט של זווית;

[ sec,csc ] – חישוב הססקנט של זווית והקוסקנט של זווית;

[ sinh,cosh,tanh ] – חישוב פונקציות היפרבוליות;

[ ! ] – חישוב הפקטוריאלי של מספר;

[ π ] – הזנת הקבוע המתמטי π;

[ e ] – הזנת הקבוע המתמטי e;

[ log ] – חישוב לוגריתם;

[ √x] – מציאת השורש של מספר;

[ а² ] – בריבוע של מספר, עליך להזין מספר ולאחר מכן ללחוץ על המקש а²

[ ab ] – העלאת מספר לחזקה, אתם צריכים להזין מספר, ואז ללחוץ על המקש, ואז לציין את הערך.

[ = ] – קבלת תוצאה.


שאלות ותשובות

איך מחשבים את השורש הריבועי?

לחצו על המקש √ ואז הזינו את המספר שממנו ברצונכם לחשב. התוצאה מיד תופיע על מסך המחשבון.


האם מחשבון מדעי יכול לעבוד עם זיכון?

כן, כפתור M+ מכניס את המספר לזיכרון, MR מציג אותו ו-MC מנקה את הזיכרון.


האם אפשר לחשב לוגוריתם עם המחשבון?

עם המחשבון השימושי הזה תוכלו לבצע פעולות לוגריתם בינאריות, טבעיות ועשרוניות, כמו גם את הלוגריתם לכל בסיס.

log(16,2) = 4