מחשבון שברים מתקדם

<>123÷
()456×С
a2 789 =
ab .0+

מצבי הפעלה של מחשבון

נניח שאתם צריכים לפתור דוגמה שבה אתם צריכים לחשב חלק משלם – מחשבון השברים שלנו יכול להתמודד עם הבעיות האלה בקלות. מחשבון השברים שלנו מבצע חיסור, חילוק, חיבור וכפל של ביטויים, כאשר ישנם שברים רגילים, מעורבים ועשרוניים. הודות לשירות זה, אינכם צריכים יותר לזכור את חוקי בית הספר ולפתור משוואות על נייר. מחשבון השברים ימצא עבורכם את הכפולה המשותפת הפחותה, הגורם הנוסף לכל אחד מהשברים ויוביל למכנה משותף במידת הצורך.


פונקציות כפתורים ופקודות

השימוש במחשבון פשוט ונוח מכל סמארטפון או מחשב: ניתן להזין בקלות על המסך את המכנה והמונה של שבר. כדי לפתור את התרגילים, עליכם להשתמש בכפתורים:

[ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ] – הזנת מספר על המסך;

[ х ] – כפל שברים;

[ ÷ ] – חלוקת שברים;

[ + ] – חיבור שברים;

[ – ] – חיסור שברים;

[ ← ] – מחיקת תו אחד;

[ С ] – מחיקה של כל התווים והחישובים;

[ < > ] – מעבר בין שדות;

[ ] – קלט של שבר רגיל, תחילה עליך לציין את המונה (הערך מעל לקו), ולאחר מכן את המכנה (מתחת לשורה).

[ ( ) ] – סוגריים להזנת מספרים שליליים (ממוקמים לפני הסימן -);

[ а² ] – בריבוע של מספר, עליך להזין מספר ולאחר מכן ללחוץ על המקש а²

[ ab ] – העלאת מספר לחזקה, אתם צריכים להזין מספר, ואז ללחוץ על המקש, ואז לציין את הערך.

[ = ] – קבלת תוצאה.


דוגמאות לחישובים במחשבון השברים

מחשבון שברים מסוגל לבצע במהירות ובדייקנות חישובים אריתמטיים פשוטים ומורכבים. הודות לממשק ידידותי למשתמש קל להזין שברים רגילים וגם מעורבים, להשתמש בסימנים המציינים פעולות מתמטיות ולקבל במהירות את התוצאה. בואו נסתכל על כמה דוגמאות לכמה שזה קל:

לחבר שברים בעלי מכנה שונה:

½ [ + ] &frac18; [ = ] ½ [ + ] &frac18; [ = ] &frac58;


חיסור שברים עם מכנים שונים:

1/2 [ – ] 3/7 [ = ] 1/14


להכפיל שבר:

1/3 [ х ] 1/2 [ = ] 1/3 [ х ] 1/2 [ = ] 1/6


מחלקים את השבר 1/2 בשבר 1/5:

1/2 [ ÷ ] 1/5 [ = ] 5/2